Фотий

0
581

(820 — 891) — властолюбив и мощен цариградски патриарх и писател, изиграл голяма роля в историята на Византия. Избран за патриарх в 858 г., но папа Николай I не го признава и Римският събор го низвергва в 863 г., което дава повод за избухването на голямата Източна схизма. Патриарх Фотий кореспондира с княз Борис I по уредбата на Българската църква. Оценява способностите на Константин-Кирил Философ и заедно създават план за мисия между езичниците в Панония и Моравия с цел да бъдат откъснати от папското влияние. Оставил след себе си „Мировивлион“ — сборник от 280 критически студии.