Фирдоуси

0
520

(или Фирдуси), Абул-Касим Мансур (933 — 1021) — най-големият персийски поет. Султан Махмуд му възлага да напише история на Персия, като му обещава по една златна лира за всеки стих. Когато представя поемата си „Книга на царете“ („Шах-наме“), която съдържа 60 000 стиха, Махмут му плаща 60 000 сребърни лири. Фердуси пише в ответ остра сатира срещу султана и се завръща в родния си град Тус, където почива в мизерия тъкмо когато Махмуд, измъчван от угризения, му изпраща обещаните златни лири. Поемата „Книга на царете“ е най-забележителното произведение на персийски език. У нас е преведена издадена през 1977г. от издателство „Народна култура“ — София.