Филон

0
544

Александрийски (Филон Евреинът) (ок. 15 г. пр. Хр. — ок. 45 г. сл. Хр.) — еврейски философ, възпитан в гръцката философска традиция, опитва се за първи път да съчетае религиозната вяра с философския разум. Известен с еклектичните си възгледи, формирани под влиянието на ученията на Платон, Аристотел, неопитагорейците, стоиците, юдейските мислители, както и на различните езически учения, ширещи се в Гърция и Рим по това време. Много са и мистичните елементи в творчеството му. Смята, че Бог е въплътен в човека и чрез мистичната любов към Бог човек става богоподобен. Създава множество интерпретации и коментари върху Петокнижието, особено върху Битие, с което може да бъде определен като истински апологет на юдейската вяра. Уважаван и от християнската патристика като предшественик на християнската теология.