Тот

0
645

( „господар на думите“, „онзи, който управлява всички езици“) — в египетската митология бог на мъдростта и писмеността, научава хората да говорят, да пишат и да смятат. На него се приписва създаването на целия интелектуален живот на Египет. Бог на Луната, счита се за сърце на Ра. В по-късния Египет наричан „сребърният Атон“ (сребърният диск). Той разделя времето на месеци и години и затова го наричат „владетел на времето“. Има водеща роля в култа на мъртвите и погребалния ритуал. Пази покойника и го води в царството на мъртвите. На тази основа е отъждествяван с гръцкия Хермес.