Толстой

0
578

Лев Николаевич граф (1828 — 1910) — велик руски писател, мислител и моралист. Възпитан в Православието, познавач на Волтер и Русо, той губи вярата си в църквата. Следва филология и право. Служи на народа си като писа-тел и учител. Издига идеята за непротивене на злото. Основни произведения: романите „Война и мир“ и „Ана Каренина“, философско-моралните трудове „Изследване на догматичното богословие“, „Изповед“, „В какво се състои моята вяра“.