терапевтите

0
520

юдейска религиозна секта практикуваща аскетизъм, за които Филон Александрийски твърди, че са се заселили по бреговете на Мареотидското езеро в близост до Александрия през 1 век.