Теософско общество

0
644

основано 1875 г. от Е. Блаватска и Х. Олкът, имащо своята активна дейност в Америка и Европа в началото на ХХ-ти век. Сред неговите изтъкнати членове са А. Безант, Ч. Ледбитер, Синет, М. Планк, Фр. Хартман и др., които оставят обилна книжнина в областта на окултизма. Основната цел на Теософското общество е подготовката на човечеството за идването на новия Миров Учител.