теология

0
650

(гр. θεός; — „бог“ и λογος, — „наука“) — 1. богословие, наука за вярата, боговете и делата и Християнската теология се дели на догматична, мистична, аскетична, позитивна, канонична, литургична и др.; 2. съчинение по богословие.