теодицея

0
601

теодицея (гр. — „бог“ и „справедливост“) — религиозно-философско схващане, стремящо се да обясни наличието на зло в света, създаден от Бог. Обикновено се противопоставя на дуализма, който допуска две различни изначални същности — добро и зло.