Тацит

0
711

Публий Корнелий (ок. 55 — ок. 120) най-големият римски историк и писател от императорската епоха, бележит оратор. Основни трудове: „Диалог за ораторите“ — история на римското красноречие след Цицерон, „Животът на Агрикола“ историческа възхвала на Агрикола, „Нрави на германците“ — проницателно етноложко-географско описание на Германия. Тацит постига най-високо майсторство като стилист и писател-историк в „Истории“, разглеждащи събитията от смъртта на Нерон до смъртта на Домициан и особено в „Анали“, разказващи за епохата от смъртта на Август до смъртта на Нерон. В „Истории“ се (68-96), а в „Анали“ (14 — 68). Тацит изразява възгледите на сенатската стоическа опозиция и нейния мироглед.