Талмуд

0
601

коментар към юдаизма, който съдържа юдейския закон и е задължителен за правоверните евреи. Състои се от Мишна („вторичен закон“) — закони, които се предават устно до края на II в., и Гемара („пълно тълкуване“) — тълкуване на Мишна от равините, записано в периода 200-500 г. Талмудът включва Халаха — законови предписания и наставления, и Хогада — наставления, несвързани със закона. Садукеите не приемат преданията, които влизат в Талмуда.