сфинкс

0
633

1) В Египет статуя с колосални размери, с тяло на лъв и глава на човек. 2) В гръцката митология крилато чудовище с лъвско тяло и с глава и гърди на жена, охраняващо пътя към град Тива. На желаещите да преминат оттам Сфинксът задавал въпроса „Кое е това животно, което сутрин ходи на четири крака, денем на два, а вечер — на три“ — и убивал всеки, който не можел да отговори. Едип разгадал енигмата на Сфинкса като отговорил, че това е човекът, който в детството си пълзи на четири крака, възрастен стои на два крака, а когато остарее ходи, подпирайки се с бастун. Чул правилния отговор, Сфинксът се хвърлил от скалата, на която стоял и загинал, а жителите на Тива провъзгласили Едип за свой цар.