Суна

0
599

„път към извора“. Сборник от избрани откъси (хадиси), създаден 250 г. след Мохамед. Съдържа разкази за живота, поведението, практиката на пророка, които се приемат от богословите като образец за решаване на различни проблеми, ако за тях няма пряк отговор в Корана. Опирайки се на авторитета на Мохамед и нееднократните повеления в Корана правоверните да му вярват и да го следват, Суна е важен източник на мюсюлманското вероучение и право, и предпочитан от основното разклонение на исляма — сунити.