Спиноза

0
702

Барух (1632-1677) — именит холандски философ-пантеист, евреин по народност. Получава блестящо образование; изучава старите класически езици, после староеврейския език, както и религиозната, политическа и критична история на юдейството. Поради изказаните от него съмнения относно автентичността на еврейските свещени книги, той е отлъчен от Синагогата. Тогава напуска Амстердам и се установява в Хага, където се отдава на философски размишления, като изкарва прехраната си като шлифовчик на лещи за микроскопи. Основни трудове: „Теоложко-политически трактат“, „Етика“.