сонм

0

(от сойм, суем, сейм и пр.,) сбор, събор, събрание, сборище; може тълпа народа. Народно сонмище. Христос проповядал на сонмищата, където хората се събирали; сонмище: храм, синагога, еврейска школа. Сонм на ангелите.