солипсизъм

0
501

(от латински: „солус“ — един, „ипсе“- аз сам) е философско гледище, според което съществувам само аз или само моето съзнание, а целият останал свят, включително и всички хора фактически не съществуват, а са създадени от моето съзнание и въображение.