Сократ

0
597

(469-399 пр. Хр.) — един от най-известните философи на Древна Гърция. Почти легендарна личност. Роден е в Атина. Баща му е скулптор, а майка му — акушерка (откъдето вероятно Сократ нарича един от методите за откриване на истината „майевтика“ — акуширане). Негов учител е Архелай. Сократ не е учител в истинския смисъл на думата. Не записва никога своите мисли, понеже смята, че истината се ражда в диалога. Не създава своя школа, нито пък преподава систематично на определено място и пред определена аудитория. Неговите беседи започват най-често като обикновен разговор и в тях вземат участие както известни мислители, така и обикновени граждани. Платон дълги години съпровожда Сократ, като по-късно го прави главно действащо лице в своите диалози. Според Цицерон Сократ „снема“ философията от небето на земята и за първи път главен обект за изследване става човека.