синоптичен

0
570

(гр. „със“ и „поглед, взор“) — прегледен; който дава възможност с един поглед да се обхванат частите на едно цяло; църк. че трите евангелия в един и същ ред от събития предават живота на Иисус Христос.