Седемте мъдреци на Елада

0
705

Талес от Милет, Солон от Атина, Мисоп от Пелопонес, Клеобул от Родос, Хилон от Спарта, Биант от Приена (Мала Азия), Питак от Митилена (Лесбос). Диоген Лаерций сочи името на Периандър от Коринт вместо Мисон. Дейността им протича в края на VII и началото на VI в. пр. Хр. Главната им насока е преди всичко гражданска дейност.