Сведенборг

0
575

Емануил (1688-1772) — швед ски учен, християнски мистик, философ и теолог, автор на обемни интерпретации на писанията като непосредствено слово на Бога. Изключителен математик и естественик, той има значителни изследвания и в областта на анатомията на човешкото тяло. Има видения и твърди, че поддържа връзка с духовния свят. Скоро след смъртта му в Лондон негови верни последователи основават общество, посветено на изучаването на неговата мисъл. Това общество става ядрото на „Църквата на Новия Иерусалим“, или Новата църква, наричана още Сведенборгска. Основни трудове: „Небесни тайни“, „За небето и ада“.