Сакас

0
636

Амоний (ок.175-245) — древногръцки мислител, основоположник на неоплатонизма. Наречен е Сакас („Торбарят“) поради това, че работи като хамалин. Преподава в родния си град Александрия като печели множество последователи поради дълбоките си размишления и увлекателните беседи, които го правят много популярен не само сред учениците му. Макар и възпитан в християнско семейство, той изоставя християнството в името на „чистата философия“, отказвайки да съчетае, подобно на гностицизма и други възникващи по това време учения, философия и религия. Благодарение на него Платоновото учение е пренесено от древногръцката класика в епохата на ранното християнство, където обогатено с нови идеи, се превръща в основа на средновековната християнска мистика.