Савската царица

0
546

владетелка на град в Арабия, която привлечена от славата на цар Соломон като голям мъдрец отива в Израил и се среща с него. Подтикван от нея, той се отдал на идолопоклонство.