Русо

0
697

Жан-Жак (1712-1778) — френски философ-просветител. Роден в Женева. Възпитан като ортодоксален калвинист. За развитието му като мислител влияние оказват „Животописите“ на Плутарх, както и произведенията на Ларошфуко, Лок, Хобс и др. Сравнително късно започва да пише. През 1762 г. излизат двете му най-известни книги „Емил, или за възпитанието“ и „За обществения договор“, където се излагат идеите му за църквата и държавата, които предизвикват възмущението на тогавашните институции и Русо е принуден да си търси убежище. В продължение на три години живее в малко селце до Нюшател, по благоволението на Фридрих Велики, след което заминава за Англия, където се радва на добър прием. Поддържа тесни връзки с Хюм и Бърк. Последните години от живота си прекарва в Париж в пълна бедност, а според някои източници, смъртта му е предизвикана от самия него.