рупалока

0
529

в индийската философска мисъл четирите нисши слоя на Мисловния свят. Тук емоциите и страстите са отхвърлени, но възможността за наслади продължава да съществува. Седмият слой на Астралния свят заедно с Рупалока образуват Рупадхату, т.е. света на формите.