Рубикон

0
558

малка италианска река, вливаща се в Адриатическо море. В древността — граница между Римската империя и Галия. Сенатът на Рим, за да осигури държавата срещу действията на войските в Галия, обявява решението си за изменник да се счита всеки военачалник, преминал Рубикон с легион или дори с кохорта. Сам Цезар нарушава това като преминава реката с възклицанието „Жребият е хвърлен!“ и завладява Рим.