Рилски

0
733

св. Иван (Иоан) (ок. 876 — 946) — роден в село Скрино в Осоговската планина. Според житията му, когато родителите му почиват, раздава имуществото на бедни и болни, а сам приема монашество. Отдал се на уединение, той оказва огромно влияние върху целия ход на българската средновековна история и върху формирането на душевността и религиозния свят на българите. За живота му са запазени 10 жития. Той е основател на Рилския манастир (в началото на 30-те години на X в.). Написва т. нар. „Завет“ — напътствие към учениците му, и устав за уредбата на манастира. Св. Иван Рилски е смятан за изключителен покровител на българския народ.