Рама

0
781

въплъщение на Абсолюта-Брахман в индийската митология — седмият от десетте аватари на бог Вишну. Животът и подвизите на Рама са описани в поемата „Рамаяна“ — вторият от двата велики епоса на санскритската литература.