Пуруша

0
666

(санскр.) — 1. в източното схващане е Универсалният жизнен принцип като един от двата първични аспекта на Безпричинната Причина (другият е Пракрити). Чистото съзнание, което извън контакта си с Пракрити е бездейно; 2. Небесният човек, в Кабалата съответства на Адам Кадмон; 3. Мъжкият принцип.