Пурани

0
659

букв. „сказания от древни времена“. За първи път думата се среща в Атхарваведа, а по-късно в Упанишадите и Брахманите. Представляват сборник с алегорични и символични митологични сюжети и подробни указания за ритуали, които се счита, че са съставени и систематизирани от Вяса, мистичния автор на „Махабхарата“. Събрани са в 36 отделни книги (18 тома), като всяка Пурана съдържа в заглавието си името на божеството, неговото култово обръщение или названието на някоя от аватарите му. Маркират основните направления в развитието на индуизма, който може да се нарече религия на Пураните.