Прокъл

0
670

(410-485) — известен философ неоплатоник. Роден в Константинопол, учи в Александрия, а по-късно оглавява атинската неоплатоническа школа, като едновременно с това е начело и на Академията, която все още продължава платоновите идейни традиции. За него светът е еманация на върховната природа, в чието процесиално движение има три етапа: първи — неделимо единство, пребиваване в себе си, върховна причина и „баща“ на всичко; втори — преход към множеството, излизане извън себе си, „майка“ на всичко; и трети — връщане от множеството към единството. Това е идеята за обратния път — от света към божествената същност. Прокъл пише както собствени философски произведения („Първооснови на теологията“, „Първооснови на физиката“ и пр.), така и коментари върху Платон.