Поп Богомил

0
541

(X век.) — създател на средновековната религиозна секта богомилство. Няма писмени сведения за него, няма ясна информация за рожденото му място и как точно възниква учението му. Сред всички отклонения от религиозната догма в България учението на Богомил се издига най-високо, измества и поглъща всички останали.