Платон

0
651

(427 — 347 пр. Хр.) — истинското му име е Аристокъл, наречен Платон („широк“), поради едрото си телосложение. Един от най-големите мислители на гръцката античност, ученик на Сократ и учител на Аристотел. Произходът му води до големия атински законодател Солон. Като принадлежащ към благороднически род, още млад е изкушен от поезията. След смъртта на Сократ (399 пр. Хр.) в продължение на 12 години пътешества из Египет, Италия, Мегара и пр., запознавайки се с тогавашните науки, питагорейството, жреческото изкуство. През 387 г. пр. Хр. се завръща в Атина и основава своя собствена философска школа, наречена Академия, която ръководи до смъртта си. Съчиненията му, почти всички от които достигнали до нас, са написани под формата на диалози — сократически, метафизични, естетични, политически — и се отличават с изящна стилистика и богата лексика.