Пиндар

0
601

(ок. 520 — ок. 440 пр. Хр.) — най-великият лирически поет на Древна Гърция. Роден в областта Беотиа (вероятно в семейство на спартански благородници) по времето на мистериите (религиозни тържества), поради което от най-ранната си младост запазва тесни връзки с жреческото съсловие, обслужващо храма на Аполон в Делфи. Майстор на жанра епиникий. Получава образование първоначално в Тива, а по-късно и в Атина. Има сведения за 17 тома негови творби, но до нас са достигнали едва 4 „Победни песни“, както и множество фрагменти. Някои от древните автори съобщават, че Пиндар е по-следовател на учението на орфиците, но това не може да се докаже със сигурност.