пехливийски анали

0
589

книги на пехливийски (древен персийски език), които са написани на странна писмена система с арамистки произход. Основна част от Пехливийските книги са религиозни, включващи преводи от и коментари върху Зенд Авеста. Много малко от тях е оцеляло от пред-ислямистки времена. Пехливийският е заменен от съвременният персийски, използващ арабската азбука