петокнижие

0
556

състои се от книгите Битие, Изход, Левит, Числа и Второзаконие на Библията. Битие, Изход, Левит и Числа получават своята окончателна форма в IV в. пр. Хр., а Второзаконието — VI в. пр. Хр. В тях има предания дори отпреди Моисей (за Авраам, Исаак, Иаков; Сътворението на света).