Персей

0
781

герой от гръцката митология, потомък на Херакъл, син на Зевс и Даная. По заповед на дядо си Акризий е затворен заедно с майка си в един ковчег, който е хвърлен в морето. Серифският цар Полидект намира ковчега и спасява затворените в него като по-късно се оженва за Даная. За да се оттърве от заварения си син, Полидект му заповядва да намери горгоната Медуза и да отсече главата ѝ. С помощта на Атина Палада и Хермес Персей убива горгоната Медуза като взема крилатия кон Пегас, роден от кръвта на жертвата му. С него открадва ябълките от градината на Хесперидите. Завръща се в Сериф и с главата на Медуза вкаменява Полидект, защото измъчва майка му.