перипатетизъм

0
859

(гр. „ходя, разхождам се“) — название на Аристотеловата философия (тъй като Аристотел преподавал, разхождайки се с учениците си в Лицея), която по характер е енциклопедична. Упражнява влияние над европейското мислене до късното Средновековие.