Партенона

0
578

древногръцки храм от бял пентелски мрамор, построен през 447 — 438 г. пр. Хр. по почин на Перикъл от архитектите Иктин и Каликрат. Релефите на 92-та метопа на фриза изобразяват сцени от гигантомахията, кентавромахията, битката на гърците с амазонките и Троянската война.