Парнас

0
470

планина в Гърция, посветена на Аполон и музите. В подножието ѝ се намира град Делфи, прочут с храма на Аполон, и Касталският извор, от който се черпи поетическо вдъхновение.