Парацелз

0

Филип Ауреол Теофраст Бомбаст фон Хохенхайм (1493 — 1541) — швейцарски алхимик, лекар и природоизследовател от епохата на Възраждането. Ползва се с голяма слава сред съвремениците си. Неговите медицински теории почиват на твърдението, че съществува връзка между външния свят и частите на човешкия организъм. Според него светът има в основата си създадената от Бога първоматерия и представлява саморазвиваща се цялостност.