парантеза

0
743

(гр. — „вмъкване“) — използва се в литературата като вмъкване на дума или израз по средата на изречение, като по този начин се прекъсва мисълта, но се изяснява отношението на говорещия (пишещия). Думата означава също и препинателния знак скоба.