Пан

0
554

древногръцки бог на овчарите, пасищата и горите, олицетворение на природните сили. Син на Хермес и на нимфа. Когато се ражда е тъй грозен — с рога и кози крака, че майка му го изоставя и Хермес го отнася на Олимп. Със страшния си глас той изплашва и прогонва титаните, които воюват с боговете. Участва в шествията на Дионис или скита по долини и планини. Стоиците и орфиците го тачат като бог на всемирния живот и на одушевената природа.