Панчен Лама

0
563

букв. „учител, който е велик учен“. Почетна титла, която петият Далай Лама дава на своя учител. Панчен Лама, който подобно на него се въплъщава отново и отново, няма политически задачи; след смъртта на даден Далай Лама той има положението само на негов духовен заместник. Едва през ХХ век Панчен Лама получава и политически постове.