пантеизъм

0
831

религиозно-философско учение, отъждествяващо Бога с природата.Според него Бог е навсякъде, включително и в материалните неща. Произлиза от идеята, че ако Бог е създател на всичко, то всичко е проникнато от Бог и следователно е божествено.