панентеизъм

0
651

религиозно-философско схващане, според което всяко нещо е част от божественото единство и въпреки разпада в многообразието, след време отново едно и много ще се слеят в божествената монада.