Пандора

0
553

(гр. „вседарена“) — първата смъртна жена, изваяна от Хефест по повеля на Зевс и дарена от всички богове, за да стане привлекателна за мъжа. Зевс, за да накаже хората заради откраднатия от Прометей огън, ѝ подарява една затворена кутия, в която са скрити всички нещастия и пороци, с повелята да не я отваря, и изпраща Пандора при брата на Прометей — Епиметей, който се оженва за нея. Поради любопитството си Пандора отваря кутията и оттам излизат непознатите дотогава на човечеството болки и страдания. Тя бързо затваря капака, но в кутията остава само надеждата. Преносно „кутия на Пандора“ означава подарък, който носи нещастие.