паганизъм

0
611

синоним на езичество. Употребява се най-вече, когато се говори за езически остатъци в определен, вече християнизиран район или за смесване на предхристиански обичаи и ритуали с християнски. Използва се също и спрямо различните ереси.