Ориген

0
565

(185-254) — един от най-великите учители на християнската църквата, ученик на Климент Александрийски. След мъченическата смърт на баща си Леонид той открива училище, в което преподава, за да се издържа и същевременно слуша лекциите на основателя на неоплатонизма — Амоний Сакас. В 231г. се заселва в Кесария Палестинска, където започва усилена богословска дейност. Оставя трудове в много области — екзегетика, догматика, апологетика. Според него в Светото Писание има три смисъла, както е с човешката природа — буквален (тяло), нравствен (душа) и тайнствен (дух). Критически изследва всички по-важни оригинални и преводни текстове на Писанието и доказва предимството на превода на 70-те, но това изследване е унищожено. Ориген учи, че човешките души са паднали духове, които след период на очистване след смъртта си се връщат във висшите сфери на духовния свят. Поради небитиейния характер на злото ще дойде време, когато дори най-лошите ще се очистят и ще се върнат в първоначалното си непорочно състояние. Дори дяволът ще се покае и ще настъпи пълно единство. Другото отклонение на Ориген от църковната догматика е по отношение на Светата Троица. Според него само Бог Отец е Бог в истинския смисъл на думата. Същността на Сина е по-нисша от тази на Отца, а Святият Дух е подчинен и на Отца, и на Сина — субординационализъм, дал идейна основа на арианството.