онтология

0
472

(гр. „наука за съществуващото“) — 1. наука за първоначалата на битието, за произхода на всичко съществуващо; 2. метафизическо учение за цялостния строеж на света.