Ницше

0
586

Фридрих (1844-1900) — немски философ-идеалист, представител на ирационализма и волунтаризма. Като приема песимистичните предпоставки на Шопенхауер, той анализира неговото отрицание на желанието да се живее и търси средства за опровергаването му в изкуството. По-късно Ницше прави разбор на познанието и намира, че то не може да даде никакво правило за живот. Идва до убеждението, че човек трябва чрез усилие да се стреми да стане свръхчовек; интензивното развиване на енергията става за него начало на всеки морал, а християнската идея за милосърдие и смирение и съвременното схващане за равенство му се виждат като фалшиви стойности. Затова той основава върху волята за мощ една индивидуалистична етика и една аристократична политика. Основни трудове: „Тъй рече Заратустра“ (1883 — 1891), „Отвъд доброто и злото“ (1886), „Волята за власт“ (1906).